شهر ملک: بورسا

26 خصوصیات پیدا شد

$228,000

PDR-614- ویلای سنگی لوکس با نمای شگفت انگیز دریاچه ایزنیک

$455,000

PDR-611- فروش لوکس ترین واحدهای مسکونی در بورسا

$55,000

PDR-613- چشم انداز سبز و آپارتمانهای مختلف در نیلوفر- بورسا

$126,000

PDR-612- آپارتمان دوبلکس با چشم انداز شگفت انگیز در نیلوفر

$315,000

PDR-617- فروش ویلای مدرن با استخر شخصی در بورسا

$271,000

PDR-616- ویلای لوکس با استخر شخصی در مودانیا - بورسا

$121,000

PDR-601- آپارتمانهایی لوکس در منطقه نیلوفر ، شهر بورسا

$68,000

PDR-604- آپارتمان هایی با نمای بی نظیر اولوداغ در بورسا

$43,000

PDR-603- بهترین فرصت سرمایه گذاری در نیلوفر- بورسا

فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.
whatsapp whatsapp
فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.