شهر ملک: آنتالیا

28 خصوصیات پیدا شد

$77,000

PDR-632- فروش آپارتمانهای لوکس در کُنیالتی - آنتالیا

$200,000

PDR-633- آپارتمانهای لوکس برای فروش اقساطی در آنتالیا

$317,000

PDR-635- ویلاهای لوکس و مستقل برای فروش در کوندو ،…

$578,000

PDR-636- فروشگاه تجاری فروشی در کونیالتی ، آنتالیا

$426,000

PDR-634- ویلاهای مدرن برای فروش در کنییالتی ، آنتالیا

$195,000

PDR-638- خانه ای مستقل با استخر خصوصی در آنتالیا

$524,000

PDR-637- فروشگاه تجاری برای فروش در منطقه مرادپاشا ، آنتالیا

$40,000

PDR-654- آپارتمانهای فروشی درمجتمع مسکونی در کپز ، آنتالیا

$1,120,000

PDR-640- ویلای لوکس و مدرن با امکانات اجتماعی خاص خود

فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.
whatsapp whatsapp
فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.