آپارتمان در استانبول

229 خصوصیات پیدا شد

$308,500

آپارتمان های لوکس با نمای سبز برای فروش در بیلیکدوز،…

$690,000

آپارتمان با کانسپت خانوادگی با دید دریا در بیلیکدوزو ،…

$373,500

رزیدانس لوکس در نزدیکی بزرگراه E-5 در بیلیکدوزو، استانبول, PDR-456

$360,000

رزیدانس خانوادگی بزرگ با مناظر دیدنی در بیلیکدوزو استانبول, PDR-455

$460,000

آپارتمان لوکس مناسب برای اقامت خانوادگی در باشاک شهیر، استانبول,…

$345,760

آپارتمان بزرگ با چشم انداز سبز در باکرکوی، استانبول, PDR-452

فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.
whatsapp whatsapp
فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.