Property Status: آماده

192 خصوصیات پیدا شد

$140,000

PDR-205 - سرمایه گذاری مطمئن در پروژه ای بی نظیر…

$165,000

PDR-194 - پروژه ای جدید مدرن مناسب برای زندگی و…

$55,000

PDR-032 - لوکسترین و مدرن ترین پروژه مسکونی در شهر…

فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.
whatsapp whatsapp
فرم را پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت
Thank you for completing the form. Our team members will return to you as soon as possible.